Naučte se číst ve vašem partnerovi a objevte pravou hloubku vašeho vztahu

 • Někdy se úplně zbytečně hádáte, nechápete se a váš vztah trpí. Znáte to?
 • Ukážu vám příčiny proč (ano, i přesto, že vás asi neznám)
 • A co myslíte, je vůbec možné vyjádřit vaši lásku jedním obrázkem?

Právě teď máte na dosah mapu, která vám ukáže protnutí společných hodnot s vaší láskou

Egodiagram doporučuje a od roku 2018 ve své praxi (a teď už i doma 🙂 ) aktivně používá i MUDr. Jan Vojáček

Chci Egodiagram vyzkoušet

+

TY

=

MY

O jaké mapě tu mluvíme?

Řeč je o partnerském Egodiagramu. Nástroji, který dokáže znázornit společný průnik vašich hodnot a také vašeho partnera nebo partnerky.

Nejde tu teď o společné zájmy nebo talenty, tento unikátní hodnotový pohled jde mnohem hlouběji.

Ze svého osobního Egodiagramu se dozvíte, jaký je váš vztah k 8 základním hodnotám, o které se opírá vaše podvědomí a ty tak přímo ovlivňují vaše rozhodování. Stejně tak získá osobní Egodigram i váš partner nebo partnerka.

V partnerském Egodiagramu se ukáže průnik hodnot, na kterých stojí váš vztah. Zjistíte z něj, v jakých oblastech se doplňujete a vše plyne hladce ale i to, ve kterých oblastech na sebe narážíte a opačné hodnoty vás táhnou od sebe.

Partnerský Egodiagram budete mít k dispozici okamžitě, jakmile oba dva vyplníte přes internet každý zvlášť svůj test a díky této mapě hodnot snáze pochopíte a porozumíte svému vztahu. 

MY

Denise a Martinovi zachránil manželství

V životě páru nastanou i situace, na které se prostě dopředu tak úplně nedá připravit. Možná tak daleko nejste, ale brzy můžete být.

Dlouhodobá nemoc, úmrtí dítěte nebo pracovní vyhoření partnera dokážou poznamenat i desítkou společných let prověřený vztah.

Vlivem změn priorit hodnot jednoho z partnerů dojde postupně k odcizení a najednou místo spolu, žijí oba vlastně jen vedle sebe.

To byl i případ Denisy a Martina

Po 12 letech manželství přišla hluboká krize, Martinovo vyhoření v podnikání spolu se smrtí Denisiny maminky ve svém souběhu připravili oběma, i jejich dvěma dětem, pernou životní zkoušku. Nastane-li taková situace, je často poznamenaná neošetřenými minulými vnitřními zraněními a do té doby nikdy nevyslovenými výčitkami.

A oběma v páru se tak v takové situaci může snadno zdát, že než slepovat rozbitý šálek, bude snazší se rozejít. Pro Denisu s Martinem bylo těžké o tom komunikovat, protože...

Číst dál (a zjistit, jak to dopadlo) >>>

prožívání pocitů a emocí je individuální a nikdy si nemůžeme být zcela jistí, jak si naše slova partner vyloží.

A přesně v této neutěšené situaci jim pomohl změnu nastartovat Partnerský Egodiagram.

Ptáte se jak? Když si oba vyplnili test, bylo z grafické podoby výsledku jasně vidět, že to odcizení, co oba cítili, je realita. Oba jejich Egodiagramy se na papíře vyjímaly vedle sebe a protínaly se pouze na ose důvěry v jednom jediném bodě.

Ano na tom jednom bodě tehdy vysel jejich vztah. Byli dosud spolu, protože si vzájemně důvěřovali.

Egodiagram jim pomohl si tuto skutečnost naplno uvědomit. Ukázal jim aktuální hodnotové nastavení a nad obrázkem, jako objektivním nezaujatým podkladem, spolu byli schopni mluvit, i když to bolelo.

Egodiagram totiž vyjádří až neuvěřitelně výstižně naši vzájemnou blízkost či vzdálenost a ukáže nám, na jakých hodnotách váš vztah právě teď stojí, anebo už jen na vlásku visí. Partnerský Egodiagram má moc zafungovat stejně jako mapa a ukázat nám, kudy vede cesta k opětovnému nalezení porozumění a souladu.

To, co vidíme před sebou na papíře je totiž najednou mnohem snazší slovy popsat. Ledy se pohnou, pozornost se zaměří namísto na minulost na současný stav a vzájemná přání se rázem snáze vyslovují.

Ledy se pohnuly a začaly tát i v případě Denisy a Martina. Tím, že spolu začali o situaci nad Egodiagramem mluvit, opět se k sobě přiblížili. Zbořili tu zeď zlověstného mlčení. Navíc na Egodiagramu uviděli cestu, jak se opět sblížit.

Martin si uvědomil, že začal podceňovat, co mu druzí říkají a Denisa uviděla, že její negativní vztah k řádu a pravidelnosti je v jejím životě jednou z příčin nesouladu.

Promluvili si nad Egodiagramem, co si přejí jeden od druhého zažívat, co jim ve vztahu nejvíc chybí, co za ujištění potřebují od druhého slyšet a zaznělo i to, co je oba těší a dělá jim v životě radost. Společně naplánovali na co se teď oba ve svém vztahu soustředí a zafungovalo to.

Ano, nebylo to hned, ale jsou stále spolu a už si zas dokáží říci: Miluju tě.
Partnerská krize

Egodiagram odhaluje náš vztah k podvědomým hodnotám uložených v našem mozku. Tyto hodnoty stojí za každým naším rozhodnutím

Budete to zažívat zas a znova, protože základem (podstatou) každého stavu jsou hodnoty, na kterých stojí. Dokud nezměníme vztah k hodnotám, o které se opírá naše podvědomí, nikdy se nic trvale nezmění.

Vyměníte partnerku nebo partnera a výsledkem bude, že po pár letech opět zažijete podobný pocit. Proč? Protože za vším stojí hodnoty, které nevědomě vyznává naše ego a jsou tak součástí naší identity.

Dokud si je neuvědomíte, nikdy neodhalíte pravou příčinu, proč se v životě točíte v kruhu. Přitom je jich jen 8 a rozhodují za nás o všem. Tvoří a současně definují podstatnou část identity vaší i vašeho partnera.

Jeho egodiagram

Egodiagram vám odhalí aktuální podvědomé nastavení vašeho mozku. Spatříte sílu svoji i partnerovu

Egodiagram je geometrický útvar (nejčastěji obdélník, kosodélník nebo lichoběžník), který znázorňuje, jaké je hodnotové nastavení uložené v podvědomí vašeho mozku

Toto nastavení se časem, zkušenostmi a událostmi mění. Ale o tom až za chvíli. 

Nyní to důležité. Jste jen 1 krok od toho, než vám ukážu to opravdu podstatné. 

Egodiagram vám stejně jako zrcadlo ukáže přesný obrázek nastavení vašeho podvědomí (ega). Dokážete s ním náhlédnout do svého mozku a odhalit pro jaké silné stránky má vaše mysl hodnotové předpoklady.

Slovy se to těžko popisuje. Zkusím to jinak.

Pokud rozumíte Egodiagramu, mnohem lépe rozumíte tomu:

 • proč jste někdy nervózní
 • proč se si s partnerem nerozumíte
 • proč partnerovi nedokážete pomoci stejně jako sobě
 • proč někdy couváte, když byste měli jít vpřed
 • proč (doplňte sami)

Tohle všechno je v Egodiagramu jasně vidět.

Dá se celkem přesně určit, jestli a kdy v budoucnosti se vám něco podobného opět stane. Je to totiž zapsané ve vašem aktuálním nastavení. Toto nastavení je podvědomé, proto tyto projevy hodnotového nastavení svého ega nemáte pod kontrolou.

A oni se proto za přesně daných podmínek opakují.

Partnerský egodiagram porozumění

Celý systém jsem vytvářel a testoval přes 5 let, vy to pro vás nejdůležitější zjistíte za pár minut

Bylo 13. ledna 2013. V rámci koučovacího výcviku jsem se zúčastnil semináře u Richarda Flooka, kde jsem poprvé viděl NLP test. Byl jiný než testy, se kterými jsem se do té doby setkal. 

Zažehl ve mne plamen touhy poznat víc. Prostě jsem věděl, že za výsledky toho testu je něco víc. A rozhodl jsem se pustit do svého životního výzkumu. Doslova.

To jsem samozřejmě tehdy ještě nevěděl. Byl jsem doslova fascinovaný tím, co o nás dokáže test vyplněný během 5 minut říci. 

Všiml jsem si totiž už tehdy určitých souvislostí, které mi nepřišly náhodné a zaujalo mne, že do té doby ani ve světě nic podobného zatím nikdo neodhalil.

Rozhodl jsem porozumět a najít souvislosti mezi:

1. Lidskou povahou
2. Smyslovým vnímáním mozku
3. Hodnotami člověka

Tak se z mého nadšení stala opravdová vášeň a reálný výzkum.

 

Do výzkumu se zapojilo přes 13 200 lidí

Bylo to jako skládat dílky PUZZLE. Postupně více a více začaly zapadat do sebe a tvořit obraz.

Někdy souvislosti podporovaly jedna druhou a jindy jsem procházel spoustu slepých uliček. Stálo to spoustu zkoumání, nákresů, překreslování a času. Dohromady už přes 11 let.

V průběhu výzkumu jsem konzultoval zajímavá zjistění s odborníky na mezilidské vztahy a osobnostmi jako jsou Richard Flook, Andy Winson, Veronika Vinterová, Magdalena Vokáčová, Marta Nosková, MUDr. Jan Vojáček. Všem velmi děkuji.

V dubnu 2018 jsem se osobně setkal a zaujal výsledkem výzkumu i autora mnoha světových knižních bestsellerů o vztazích a leadershipu, Deepaka Chopru.

Kdo jsem a s čím lidem pomáhám?

Kdo jsem
Pomáhám lidem porozumět kdo jsou, kam jdou a jak se tam dostanou.

Jak to dělám?
Podporuji lidi na jejich cestě nalezení hodnot a silných stránek, aby objevili své životní poslání a zbavili se svých negativních přesvědčení, která je vychylují z rovnováhy a brzdí je v růstu.
 
Proč to dělám?
Aby lidé sami sobě lépe porozuměli, více si věřili, bavilo je naplno žít a Země se díky vzájemnému porozumění stala laskavějším místem.
 
Které hodnoty ctím?
Hodnoty, které pro mne jsou důležité, a proto na nich stavím vzájemnou spolupráci, jsou jimi - porozumění, přínos, podpora, důvěra a úcta.
Jan Čepelka
Jan Čepelka
autor Egodiagramu

Poznatky spojené s Egodiagramem jsem do teď sdílel
pouze s klienty na workshopech nebo individuálních konzultacích od 2 000 Kč.

Právě teď je ten správný čas porozumět a pochopit svůj partnerský vztah nahlédnutím do svého a partnerova podvědomí.

A proto jste tu dnes možná i vy. 

Co kdybyste během chvilky poznali nejen svůj osobní Egodiagram ale i osobní Egodiagram vaší láskySilné stránky vašich aktuálních nastavení mozku, ale i slabiny, na které byste si měli dávat pozor?

A co teprve když poznáte partnerský Egodigram s hodnotami, na kterých stojí a padá váš vzájemný vztah!

Čtěte dál... protože jsem si jistý, že hodnota, kterou získáte, zdaleka předčí cenu, kterou zaplatíte.

Partnerský egodiagram

Dovolte si dozvědět se o svém partnerském vztahu víc a získejte partnerský Egodiagram. Poznejte lépe své i partnerovo ego, silné i slabé stránky, na které si máte dávat pozor.

Bude to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jste kdy udělali.
Investice do vzájemného porozumění ve vašem vztahu.

1x osobní Egodiagram
1x partnerský Egodiagram
+ 1x osobní Egodiagram pro partnera

za

1470 Kč

OBJEDNÁVKA PARTNERSKÉHO EGODIAGRAMU


VAŠE ÚDAJE JSOU V BEZPEČÍ

Garantuji Vám 100% soukromí. Pohybujete se na tomto webu pomocí zabezpečeného protokolu https a všechny informace jsou bezpečně šifrovány. Velmi si vážím vaší důvěry a vaše údaje NIKDY nesdělím jiným subjektům. Vaše data jsou u mě zkrátka v bezpečí.

BEZPEČNÁ PLATBA

Vaše platba je 100% zabezpečená a probíhá přes ověřenou platební bránu GoPay se šifrováním SSL.

MÁTE DOTAZ?

V případě, že máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat na emailu podpora@egodiagram.com nebo tel. (+420) 602 132 063. (Na telefonu jsem vám k dispozici v pracovní dny od 9 do 18 hod. V případě nedostupnosti mi pošlete SMS a já vám zavolám zpět)

Jan Čepelka
autor Egodigramu

Co vás možná zajímá?

Máte nějaké skutečné příběhy, jak někomu Egodiagram pomohl?

Tuto otázku plně chápu. Pokud vám vrtá hlavou, jsem za ni fakt rád. Zeptal jsem se několika klientů, jak a v čem jim Egodiagram pomohl.

Co dalšího se díky Egodiagramu dozvím?

V Egodiagramu je napsáno například i to, jaké manipulační techniky na vás budou fungovat. Jaké cesty může kdokoliv použít k vaší manipulaci, aniž byste o tom věděli. Často stačí jeden způsob manipulace, kterému vždy podlehnete.

A co říkají ti, kteří zakoupili Egodiagram?

Díky Egodiagramu jsem se dokázal podívat na můj vztah se ženou z jiné perspektivy. Objevil jsem, co máme společné a kde se naopak rozcházíme.

Honza mi pomohl diagram pochopit a poznat, jak musím změnit způsob vyjadřování, abychom si lépe rozuměli.

Po 3 měsících od naší schůzky je vidět obrovský rozdíl. Naše diskuze, které by dříve skončily hádkou, nyní končí ujasněním, kdo co a jak myslel a nalezením společné cesty.

Mário Roženskýhttps://www.mariorozensky.cz

Uvědomila jsem si, že potřebuji věci pojmenovat, abych si uvědomila, že to co cítím je skutečně tak. Uvědomila jsem si, že nejsem tak úplně k ničemu, jak se mi zdálo. Ale hlavně, že jsem na prvním místě a že se vyplatí na sobě pracovat a udělat všechno proto, abych byla šťastná a spokojená hlavně já.

Hlavně je to graf, takže je hned vidět, jak to máme. Kde to zasahuje hodně a kde je to potřeba protáhnout. Zkrátka je na první pohled vidět, kde se střed. Na Egodiagramu oceňuji hlavně tu jasnost. Je to jasně dané a viditelné. Doporučila bych ho všem, kdo neví jak a kam dál. Kdo potřebuje nakopnout, posunout, ukázat směr a cestu.

Marta Hradilováklientka

Egodiagram je čisté zrcadlo, ve kterém vidím vlastní hodnoty ovlivňující můj život. Dovoluje mi se nad sebou zamyslet a se sebou sám pracovat. Egodiagram není holé rozdělení osobností. Je to jedinečný obraz každého z nás v daném čase.

Oceňuji jeho praktičnost, komplexnost, srozumitelnost. Na základě výsledku mohu na sobě hned pracovat. Děkuji za vysvětlení Egodiagramu, za vaše konkrétní rady, Honzo. Začal jsem je již vykonávat Doporučím ho hlavně rodině pro upevňování vztahů.

MUDr. Lubomír Motyčkaklient

Uvědomila jsem si, když jsem to viděla na tom papíře, že "moje realita v hlavě" je úplně jiná... než ta skutečná na papíře, mozek to zkresluje. Uviděla jsem na tom papíře svůj nenaplněný potenciál. Neznám jinou osobnostní analýzu, tak moc nemůžu srovnávat, ale pro mne je Egodiagram srozumitelný, jednoduchý, vizuální a moc se mi líbí ty souvislosti, které tam vylezou... co s čím souvisí a tak.

Oceňuji praktické rady a konkrétní doporučení pro to, abych se posunula do kýženého středu. Doporučuji všem, kdo jsou na cestě poznání sebe sama a uvízli na mrtvém bodě. Právě Egodiagram ho může znázornit a pomoci pochopit.

Kateřina Novákováklientka

Egodagram je jiny v tom, ze jinak vyhodnocuje informace a podava je jinym zpusobem. Neni to skatulkovani na typy osobnosti jako flegmatik apod., ale je to zamerene na to, jak se clovek chova, komunikuje a zaroven prijima informace dle fungovani jeho mozku. Asi jsem to dost zjednodusila, neumim o tom mluvit jako ty.

Je dobre vedet, ze jsem predevsim vizualni typ a priznat si ze touzim po svobode. Zaroven si uvedomuji rozpor v sobe, protoze si myslim, ze hledam hodne jistoty, ale v testu mi vzdycky vyjde vice ta svoboda, tak nevim jak to je.

Radka Adamcováklientka

Co pro sebe získáte za tuto cenu?

Za cenu, kterou za partnerský Egodigram zaplatíte, můžete pořídit své partnerce (nebo dostat od svého partnera) kytici nádherných květin, můžete společně strávit úžasný romantický večer doma, případně vyrazit do kina...

NEBO?

egodiaram romantická večeře
egodiagram pro šťastný pár

Můžete tyto prostředky investovat do trvalé hodnoty porozumění a pochopení, které můžete okamžitě využít při budování vašeho vztahu s vaší láskou.

Získáte každý:

 • Přístup do členské sekce
  (ve které na vás čekají další hodnotné informace, jak s výsledky pracovat)
 • Osobní Egodiagram
  (který odpovídá vašemu aktuálnímu nastavení)

A společně získáte:

 • Partnerský Egodigram
  (který odhalí silné a slabé stránky ve vašem vztahu)

Kdy se chcete o svém vztahu dozvědět víc,
když ne teď hned?

Díky odhalení způsobu rozhodování a podvědomých reakcí porozumíte a pochopíte partnera a můžete začít společně nebo každý zvlášť se svým egem pracovat a proměnit svůj život.